Algemene Vergadering TC78

OPGELET WIJZIGING DATUM !!!!!!

UITNODIGING AAN ALLE LEDEN VAN TC78

UITNODIGING ALGEMENE VERGADERING EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING TC78
VAN DE VZW TENNISCLUB 78 TE HAMME OP
VRIJDAG 1 OKTOBER 2021 19U30

LOCATIE : CHALET TC78 SPORTPLEINSTRAAT 5 9220 HAMME

Geacht lid van TC78

Hierbij nodigen wij u conform artikel 9:13 en 9:14 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen uit om deel te nemen aan de volgende algemene vergadering en tevens buitengewone algemene vergadering van de vzw Tennisclub 78 Hamme die zal plaatsvinden op vrijdag 8 oktober om 19u30.

De agenda van de vergadering is de volgende:

1. Verwelkoming

2. Samenstelling bestuur

3. Financiën

4. Goedkeuring statutenwijziging

5. Activiteiten

6. Het sportieve gedeelte

7. Communicatie

8. Varia en vragen

Met vriendelijke groeten

Het bestuur van TC78

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close