Algemene Vergadering TC78

UITNODIGING AAN ALLE LEDEN VAN TC78

UITNODIGING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING TC78
VAN DE VZW TENNISCLUB 78 TE HAMME OP
VRIJDAG 4 maart 2022 19U30

LOCATIE : CHALET TC78 SPORTPLEINSTRAAT 5 9220 HAMME

Geacht lid van TC78, 

Hierbij nodigen wij u conform artikel 9:13 en 9:14van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen uit om deel te nemen aan de volgende algemene vergadering en tevens buitengewone algemene vergadering van de vzw Tennisclub 78 Hamme die zal plaatsvinden op vrijdag 4 maart om 19u30 in de chalet van TC78 (Sportpleinstraat 5 te Hamme).  

De agenda van de vergadering is de volgende:  

1. Goedkeuring statutenwijziging 

TC78 wenst zich in lijn te stellen met het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigen. Het voorstel tot statutenwijziging bevindt zich eveneens in bijlage (bijlage 3). Deze statuten zijn eveneens nagekeken door het vsdc (het Vlaams Studie- en Documentatiecentrum voor vzw’s). 

Artikel 9:21, §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bepaald omtrent een statutenwijziging het volgende: “De algemene vergadering kan over statutenwijzigingen alleen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven in de oproeping en wanneer ten minste twee derde van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.” 

Ingevolge geen tweederde van de leden aanwezig was op 18 februari , zal een buitengewone algemene vergadering plaatsvinden op vrijdag 4 maart om 19u30 op dezelfde locatie, in de chalet van TC78 (Sportpleinstraat 5 te Hamme) met als enige agendapunt de goedkeuring van de statutenwijziging. 

Bij afwezigheid kan u zich laten vertegenwoordigen door een ander lid. (Elk lid kan slechts houder zijn van één volmacht.) 

Met vriendelijke groeten, Het bestuur van TC78

Beste leden,

Afgelopen vrijdag vond onze algemene vergadering plaats. Het bestuursmandaat van Rudi Flecijn is verlengd. Een kort verslag zal zeer binnenkort via e-mail rondgestuurd worden. Zoals reeds gecommuniceerd, zal op vrijdag 4 maart om 19u30 een volgende vergadering plaatsvinden met als enige agendapunt de goedkeuring van de nieuwe statuten. Op de vergadering van afgelopen vrijdag was immers geen twee derde van onze leden aanwezig. Er kon bijgevolg niet geldig gestemd worden over een statutenwijziging.

Verder, stellen wij jullie met veel trots het bestuur van TC78 voor:
🎾 Sam Van De Vreken als voorzitter
🎾 Rudi Flecijn als secretaris
🎾 Linda Hofman als penningmeester
🎾 Birte Moerman als verantwoordelijke voor het sportieve gedeelte (tennislessen, jeugd, interclub, dubbeltornooi etc.)
🎾 Jens Van Caeckenbergh als verantwoordelijke voor de communicatie

Sportieve groeten,
Het bestuur van TC78

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close